اسلایدهای طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی.


نکته: بقیه فصل ها رو هنوز استاد نداده.