به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد دیدنی و جذاب در فاصله 3.9 میلیارد سال نوری از زمین و در خوشه کهکشانی  RX J1532  روی داده است. 

در مرکز این گاز یک خوشه کهکشانی وجود دارد که خانه این سیاهچاله محسوب می شود. این پدیده توسط دو تلسکوپ فضایی قدرتمند پرتو ایکس چاندرا و هابل رصد و تصویربرداری شده است.

اندازه و عظمت کهکشان مرکز این ابرهای گازی، حدود یک هزار تریلیون برابر خورشید ماست.

این سیاهچاله یکی از قدرتمندترین سیاهچاله هایی است که تا کنون ثبت شده است.

این سیاهچاله که گازهای بسیار داغی در اطراف آن قرار دارد، در این تصویر به رنگ بنفش نشان داده شده است

سیاهچاله ها گرداب هایی هستند که همه چیز را در خود می بلعند و حتی نور نمی تواند از آن بگریزد. سیاهچاله زمانی شکل می گیرد که یک ستاره عظیم در پایان عمر خود، فرو بپاشد.

دانشمندان ناسا استنباط می کنند که این سیاهچاله ایجاد سوراخ های عظیمی در این توده گازی را آغاز کرده اند.

این حفره ها که ممکن است به اندازه خود این سیاهچاله مشاهده شوند، هر یک به اندازه کهکشان راه شیری ما هستند یعنی حدود 100 هزار سال نوری وسعت دارند.

ستاره شناسان معتقدند این حفرات در این توده گازی، در حال آزاد کردن شوک هایی به این توده هستند -  پدیده ای که موجب می شود این توده بیش از اندازه گرم شود و ستاره های جدید شکل نگیرد.

کهکشانهایی که در اطراف می چرخند و به سوی این سیاهچاله خمیده می شوند ، در تصویر به رنگ زرد نشان داده شده اند

این انرژی نتیجه گسترش سریع این حفرات است. دانشمندان معتقدند به این دلیل است که این سیاهچاله قدرتمند قادر به خلق  فضای مرده در این خوشه کهکشانی است.

استفاون هافکینگ در نظریه خود وجود سیاه چاله ها را نفی کرده است. براساس مقاله ای که وی روز چهارشنبه گذشته منتشر کرد، وجود سیاه چاله ها که با استناد به نظریه افق سیاه چاله ها ممکن است، با قوانین موجود در نظریه ی کوانتوم مغایرت دارد. براساس یافته های جدید هاوکینگ در صورت عدم وجود افق سیاه چاله، وجود سیاه چاله ها نیز غیرممکن خواهد بود.

وی گفته است: هیچ گریزی از قبول وجود سیاه چاله ها در فیزیک کلاسیک ممکن نیست. اما نظریه ی کوانتوم گریز انرژی و نور را از دامنه ی سیاه چاله ها ممکن کرده است و این ذهنیت را که هیچ موجودیتی قادر به فرار از انرژی جاذبه ی موجود در سیاه چاله ها نیست، باطل می کند. بر اساس نظریه  جدید هاوکینگ، به جای افق سیاه چاله، وجود افق ظاهری سیاه چاله متصور است.