ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﺸﺴتم ﺩﺍﺭﻡ غذا ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ :ﺑﺴﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ میترکی!!!
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻪ : ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺯﺑﻮﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﭽﺮﻩ :| ﭼﯿﮑﺎﺭﺵ ﺩﺍﺭﯼ؟!؟!؟!
ﭘﺪﺭ ﻣﻦ! ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻡ ﺷﻤﺎ ﺍﺯﻡ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ، ﮐﯽ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ؟؟؟ :|


دیشب خسته بودم وسط هال ولو شدم و جلو تلویزیون خوابم برد، 
شب مامانم اومد ساعت 2 نصفه شب پتو انداخت روم بوسم کرد ، کلی هم قربون صدقم رفت بعد موقع رفتن پامو لگد کرد، داد زدم و گفتم : اهههههههههههه پام داغون شد!!!(خیلی نامردم میدونم)
جواب داد: خاک تو سرت کنن آخه اینجا جای خوابه؟
بعد تازه نصف شبی یه لحظه احساس کردم نفسم بالا نمیاد و دارم خفه میشم!!افتادم به سرفه کردن و نفس نفس زدن، قشنگ اینقد سرفه کردم که بنفش شدم!
یکم که تونستم نفس بکشم تو اون تاریکی نگا بالا سرم کردم، دیدم بابام وایساده داره میخنده!!
همینجوری، مات و خواب زده پرسیدم چیه؟!؟ چی شده؟؟
با خنده و خیلی ریلکس گفت:هیچی ندیدمت، پام رفت رو گلوت، بخواب بخواب!!! :|

یارو : ﺍﯾﻦ ﺳﻮﭖ ﺭﻭ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻻ ، ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ؟
یارو : ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﮕﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻦ
یارو : ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﮕﻮ
یارو : ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ، ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ
ﺑﺪﻩ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﭽﺸﻤﺶ .. ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺱ ؟
یارو : ﺍﻫﺎ !! ؟ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ! ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺩﯾﻮﺙ
همیشه از سال اول ابتدایی تا سال آخر دبیرستان،
یه نفر هست که سر هر امتحانی میپرسه:
“با خودکار یا با مداد؟ ”
ینی اینجور آدما آرپیچی هم کمشونه!!وای خیلی باحاله :))))

ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ (ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸکده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ) ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪﻥ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ...
.
.
ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ !..
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮﻭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ !
ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺟﺰ ﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ !..
ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ : ﭼﺮﺍ ﻧﺸﺴﺘﯽ؟ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯽ !!
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﮔﻔﺖ :
ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯼ ﻣﻨﻪ .. ﮐﻪ ﺷﮏ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﮑﻨﻪ .. ﺗـــــــــــــــــﺎﺯﻩ ﺍﮔـــﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻪ !.. 


عاقا جدیدا رفته بودیم واسه داداشم خواستگاری
دیدیم عروس نشسته خیلی ریللللللللکککککککککس با شلوار لی و تیشرت.
انقده پررو بود همش سیخ تو چشای هممون نگاه میکرد
مامانم توگوشم گف خوبه والا نه شرمی... نه حیایی... نه... همین جوری داشت میگف که
یهو دیدیم عروس با چادر از آشپزخونه چایی به دست اومد سلام کرد. !!!!!!!!
در بهت و حیرت بودیم که ....
هیچی دیگه فهمیدیم اون داداش عروس بوده!!!


چرا مدارس رو هر روز تعطیل میکنند؟ زمان ما از آسمون سنگ میبارید، طاعون میومد تو شهر، زامبی ها حمله میکردن، بمباران اتمی هم میشد، تعطیل نمیشدیم


قابل توجه کسانی که زیاد میرن در یخچال
.
.
یه پیشنهاد خوب براتون دارم درساتونو خلاصه کنید بزنید رو در یخچال باور کنید
روزی ۲۰ بار دوره میشه من الان با این کار شدم شاگرد دوم 
ولی فک کنم شاگرد اول کلاسمون یخچالشون از این دو دره هاست 


ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶﺍﺯﺩﻭﺍﺝﺑﻮﺩﯾﻢ. ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ ( ﺯﻥ ) ﺻﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﻪﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺴﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﺩ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﺯﻋﻼﻗﻪﮐﻨﻪ , ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﻬﺶ? ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻼﺍﻭﻥﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻡ!!!ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﺑﮕﻢﮐﻪ , ﺿﺎﯾﺲ !ﺍﺳﺘﺎﺩ : ﻧﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﻢﻧﻘﺎﻁﺿﻌﻒ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﯿﺎﻧﺖ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﻞ ﮐﻼﺱ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺑﮕﻢﺑﺘﺮﮐﻦ , ﻣﻨﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺯﻝ ﺯﺩﻡ ﺗﻮﭼﺸﻤﺎﯼﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﺻﺪﺍﯼ ﻧﺎﺯﮎ ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻼﻡ, ﻣﻦ ﯾﻪﺟﻮﺟﻮﯼ ﮐﻮﺷﻮﻟﻮﺍﻡ, ﻫﻮﺍ ﺷﺮﺩﻩ, ﺑﻒ ﻣﯿﺎﺩ،ﻣﯿﺰﺍﻟﯽ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻤﻮﻧﻢ؟؟ )":ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﮐﯿﺪﺍ , ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪﺻﺤﻨﺮﻭ۵۰ ، ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻃﺮﻑ !!!ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﺎﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﯾﺪ ,ﺍﺳﺘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺑﺎﺟﻨﺒﻪ ﺑﻮﺩ ﻓﻘﻂﺑﺎﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﻮ ﺁﺩﻡ ﺑﺸﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ!!!


ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭﻩ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﯿﺸﺶ ﺑﻮﺩﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﮕﻮ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ : )))
ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺑﺎﭘﺴﺮﺗﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﻩ؛ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﻭ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ نکن این کارارو ﮔﻮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ اشتباه کرد ﻏﻠﻂ ﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺷﻤﺎﺑﺒﺨﺸﯿﺪﺵ .
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻨﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﺶ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﺎ ﺍﻻﻥﻓﻘﻂ ﮐﻼﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺍﯾﻦ ﺟﺰ ﺟﮕﺮ ﺯﺩﻩ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﺷﻪ ﺑﻌﺪﻡ
ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ :|
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﮕﻮ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﺒﺮﻧﺶ :|
ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻪ، ﻧﻮﭺ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺵ ﻧﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﭽﺎﺭﻩ ﺑﯿﻮﻩ ﺷﺪ :| 


قدیما مهمون میومد خونمون میگفتن قبله کدوم طرفه، الان تا میان میگن پسورد مودمتون چیه  :| :D 


ﺩﻭ ﺗﺎ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﮐﺮﻭﻓﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﯼ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻣﻪ ....
ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺳﮑﻞ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮﺍ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ ..... :D 
وای مــن چقدر بانـــمکــم 

(اگه قدیمی بود تکراری بود دیگه به بزرگی خودتون محولش میکنم )