خب یه چندتا تمرین البته با جواباش میزاریم براتون. شاید به دردتون بخوره.
سوالا تو یه PDF هستش و جوابای هر سوالم تو فایل های دیگه با شماره مشخص کردیم و البته گاها توضیحاتی هم دارن.
3 تا رسم ER و 3 تا مجموعه نوشتن جبر رابطه ای از رو جدول.