وسط بالا : وحید رسولی - سمت چپ : محسن نظری - سمت راست : بهمن نیکنام - وسط پایینم که مشخصه : وحید فتحی